Ο "Καλλικράτης" αλλάζει το χάρτη των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση, γνωστή και ως σχέδιο "Καλλικράτης" ήρθε σαν μία σημαντική αλλαγή στο αυτοδιοικητικό σκηνικό. Εκτός από τη βαρύτατης σημασίας κατάργηση των Νομαρχιών και την υιοθέτηση ενός πιο διευρυμένου περιφερειακού σχήματος με σημαντικές εξουσίες, όπως ήταν φυσικό η νέα αρχιτεκτονική δομή μετασχημάτισε και την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Κατά τη γνώμη μας πρόκειται για μία σημαντική τομή η οποία δικαιώνει σε σημαντικό βαθμό τις προσδοκίες της κοινωνίας για υπηρεσίες ποιότητας στο πλησιέστερο στον πολίτη επίπεδο και περιορισμό της γραφειοκρατίας καθιερώνει ουσιαστικούς θεσμούς και προσθέτει στον τοπικό διοικητικό και πολιτικό μηχανισμό νέες διαδικασίες διαφάνειας. Επιπρόσθετα, η αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση προσπαθεί να συστηματοποίηση την αξιολόγηση του τρόπου διαχείρισης των εθνικών πόρων και των πόρων συνοχής με την παροχή νέων μορφών διοικητικού έργου στην εργασία, στην παραγωγή και στο σπίτι. Έτσι, ανοίγεται μια νέα εποχή για το πολιτικοδιοικητικό σύστημα της χώρας, αφήνοντας πίσω την  πελατειακή λογική στοχεύοντας στην κατάρρευση της αδιαφάνειας και του οικονομικού και συχνά πολιτικού μαρασμού των τοπικών κοινωνιών.
Νέοι θεσμοί εισέρχονται στον καθημερινό βίο των πολιτών, ενώ περισσότερες των 200 αρμοδιότητες μεταβιβά-στηκαν στους δήμους εν- ισχύοντας όχι μόνο το ρόλο τους, αλλά κυρίως εξυπηρετώντας τους πολίτες που πλέον θα έχουν κοντά τους τους περισσότερους διοικητικούς φορείς με τους οποίους συναλλάσσονται. Το πλήθος των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων και πόρων εν- ισχύουν την αρχή της εγγύτητας και κατοχυρώνουν τον αποφα- σιστικό χαρακτήρα των τοπικών αρχών, ανοίγοντας μια νέα εποχή για την πολιτική και τη διοικητική μας οργάνωση. Οι νέες αυτές αρμοδιότητες φέρνουν την Αυτοδιοίκηση του ΚΑ΄ αιώνα σε μία μεγάλη πρόκληση. Η πρόκληση, ωστόσο, δεν είναι μόνο για τους πολίτες. Ουσιαστικά, για το αμέσως επόμενο διάστημα με τις τόσες αλλαγές, που επέρχονται, οι δημοτικοί άρχοντες οδηγούνται σε ένα αγώνα δρόμου για την οργάνωση των υπηρεσιών τους.
Αξίζει να υπογραμμίσουμε όμως μερικές καινοτομίες του νέου νόμου, όπως αυτή του "Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης", που ευελπιστούμε να στηρίξει τη διοικητική και πολιτική οργάνωση και λειτουργία των δήμων. Μέσα στο ευρύτατο πλέγμα των νέων αρμοδιοτήτων ο Συμπαραστάτης, ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής και ψηλά στη διοικητική και πολιτική ιεραρχία αφού ψηφίζεται με τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου και λογοδοτεί μόνο σε αυτό, θα συντονίζει ως θεσμός το δημοτικό έργο και θα μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση τόσο της διαφθοράς όσο και της κακά νοούμενης εξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόντων.
Καλό είναι να σημειωθεί ότι γίνεται μία σημαντική προσπάθεια στο πνεύμα του νέου νόμου να περιοριστεί σημαντικά ο λαϊκισμός αιρετών και όλα τα ζητήματα να λύνονται μέσα από οργανωμένες θεσμικές παρεμβάσεις. 
Εισάγονται ουσιαστικοί θεσμοί ανάπτυξης διαλόγου των κοινωνικών εταίρων και των τοπικών αρχών ενώ καθιερώνεται η πολιτική και επιχειρηματική διαμεσολάβηση σε τοπικό επίπεδο. Καταβάλλεται μία αξιόλογη προσπάθεια να μεταφέρει την αρχή της διαβούλευσης και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με τη συγκρότηση νέων επιτροπών (Οικονομική και Ποιότητας Ζωής υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αντιδημάρχων) και δημόσιες συνεδριάσεις προσπαθεί να φέρει σε επαφή τον πολίτη με τα διοικητικά και πολιτικά όργανα της περιοχής του. Άλλωστε, θεσμοθετείται η Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελούμενη από τους τοπικούς φορείς και κληρωτούς δημότες για τη διαβούλευση του Ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράμματος, του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος. Ωστόσο, η εν λόγω επιτροπή είναι αποκλειστικά γνωμοδοτική.
Στην ίδια λογική, επιπλέον, ορίζεται και το γνωμοδοτικό Συμβούλιο Μεταναστών απαρτιζόμενο από όλους τους μετανάστες Δημοτικούς Συμβούλους και μετανάστες ή μεταναστευτικούς φορείς. Πρόκειται για μία αξιόλογη και δημοκρατική θεσμική παρέμβαση στην κατεύθυνση της κοινωνικής συνοχής και της αποφυγής ακραίων ξενοφοβικών συνδρόμων με την καλύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού. Εξάλλου, στην άρση της απομόνωσης και τη μείωση της ταλαιπωρίας των δημοτών στοχεύει και η η θεσμοθέτηση της κατ’ οίκον εξυπηρέτησης του Πολίτη από ειδικές υπηρεσίες των Δήμων για όσους αδυνατούν να προσέλθουν στα δημοτικά καταστήματα.
Και ενώ είναι κατανοητό ότι η διαβούλευση δεν μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή των προτάσεων των συμμετασχόντων προς ένα όργανο δημοκρατικό εκλεγμένο, πρέπει να σημειώσουμε την παντελή απουσία υποχρεώσεων λογοδοσίας της δημοτικής αρχής προς το λαό. 
Έτσι, η Διοικητική Μεταρρύθμιση, ενώ προβάλλεται ως μία δημοκρατική και θεσμική αλλαγή στο αυτοδιοικητικό τοπίο, τελικά αφήνει έξω λαϊκές συνελεύσεις και κάθε άλλη άμεση ετήσια λογοδοσία για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής. Η διαφάνεια στον τοπικό πολιτικό βίο οράται μόνο μέσα από τη δημοσιοποίηση των προσκλήσεων για συνελεύσεις των διαφόρων επιτροπών και των αποφάσεων των οργάνων και τη συμμετοχή κάποιων πολιτών. Η θεσμοθετημένη επαφή, γενικότερα, με τον πολίτη περιορίζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τις ανοιχτές συνεδριάσεις και στο Συμπαραστάτη.
Παρά τις προσπάθειες, όμως, το νέο αυτοδιοικητικό μοντέλο να είναι πιο ελεύθερο από το κράτος, φαίνεται ότι και τούτη η μεταρρύθμιση θέλει να έχει τον τελικό έλεγχο των ΟΤΑ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός πως ο κρατικός συγκεντρωτικός έλεγχος διατηρείται και πάλι με την επωνυμία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας με επικεφαλής τον Ελεγκτή Νομιμότητας και μάλιστα με πενταετή θητεία. Έτσι, κρίνεται βάσιμος ο φόβος των αυτοδιοικητικών για υπερφαλλαγισμό των των τοπικών αρχών από το Κράτος και επί της ουσίας περιορισμό της αυτοδιοικητικής πρωτοβουλίας και πολιτικής δράσης. Ειδικά μάλιστα που ο Ελεγκτής θα είναι μετακλητός, ορισμένος από τον εκάστοτε Υπουργό.
Και βέβαια, μία τέτοια Μεταρρύθμιση δε θα επιτρεπόταν να εθελοτυφλεί μπροστά στα ολοένα διογκούμενα οικονομικά προβλήματα των ΟΤΑ. Έτσι, το σχέδιο "Καλλικράτης" θέτει εκ νέου τις προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη δανειοδότηση των δήμων, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον περιπτώσεις υπερδανεισμένων Δήμων μέσα από την καθιέρωση αυστηρών ορίων και κριτηρίων. Παράλληλα, δε, οι τελευταίοι εντάχθηκαν σε ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης.
Ωστόσο, σημαντικές είναι και οι ενστάσεις που προκύπτουν, κάνοντας λόγο για απαλλαγή της πολιτείας από τις ευθύνες της απέναντι στους πολίτες, με τη μετακύλιση του κόστους κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών στην T.A. και μέσω αυτής στις πλάτες των πολιτών, είτε μέσα από παλιές και νέες μορφές φορολογίας είτε μέσα από εισβολή του κεφαλαίου και σ' αυτούς τους τομείς και την πλήρη εμπορευματοποίησή τους. Σε διαφορετικό όμως πνεύμα είναι οι διαφωνίες της ΚΕΔΚΕ και των δημοτικών αρχόντων. Διαφωνίες που περιορίστηκαν στο χωρο- ταξικό υποβιβάζοντας επί της ουσίας όλη τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια σε ένα πνεύμα ακραίου λαϊκισμού και έξαρσης του τοπικισμού πνεύματος.
Ωστόσο, είναι φανερό το ζήτημα πόρων και προσωπικού (χωρίς να είναι ξεκάθαρο ότι δε θα υπάρχουν συναρμοδιότητες και αλλη- λοεπικαλύψεις ή διαφορετικές πολιτικές σε επιμέρους τομείς με τα νομαρχιακά δια- μερίσματα και τις περιφέρειες). Το προ- σωπικό θα μεταφερθεί αυτοδικαίως από τις Νομαρχίες. Επειδή, όμως, αυτό είναι πολύ λιγότερο από τις συνολικές ανάγκες των δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος, μάλλον θα αναγκαστεί κάθε δήμος να προχωρήσει σε προκηρύξεις. Δεδομένης όμως της οικονομικής πολιτικής και του παγώματος των προσλήψεων και της διανομής πόρων, τα προβλήματα θα είναι πολλά.

20 έκριναν :

akrat είπε...

?????????????????

απορώ.....

πόσο δημοκρατική μεταβολή είναι όταν μικραίνουν οι δήμοι????????????


ή πχ αν μειωθούν οι βουλευτές θα έχουμε μεγαλύτερη δημοκρατία/????


περίεργες απόψεις...

αν μιλάς για συγκέντρωση και αποφασιστικότητα... ένα θα πω....

λαμόγια ΉΓΓΙΚΕΝ Η ΏΡΑ ΣΑΣ.... ΤΩΡΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ....


χαχα

το μόνο καλό είναι ότι οι παρατημένοι στα χωριουδάκια αργά ή γρήγορα θα αυτοοργανωθούν σε συλλόγους για να δουν χαίρι ή θα μεταναστεύσουν.... στα νεκροταφεία αφού έχουν στείλει τα παιδιά στην πρωτεύουσα....


τες πάντων αλλοίμονό μας...

νέα πλαίσια ρεμούλας κρεπάλλης ανοίγονται.... και χωρίς ντροπή...

ο δείμος του πολίτη είπε...

Δηλαδή, ήταν πιο δημοκρατικό όταν είχαμε χιλιάδες κοινότητες που μόνο έδιναν πιστοποιητικά χωρίς καμία άλλη αρμοδιότητα ή δυνατότητα επέμβασης στα τοπικά θέματα; Ο Καποδίστριας έδειξε και τα θετικά και τα αρνητικά, akrat, ...

ΣΠΙΘΑΣ είπε...

Η "αποκέντρωση", δεν είναι ένα κοστούμι που το φοράμε και ξάφνου αποκτάμε ένα μαγικό μανδύα,

που μ΄αυτόν θα λύσουμε όλα τα δεινά και τις παθογένειες που μας περιβάλλουν.

Αυτή η αντίληψη είναι φετιχιστική.

Απαιτούνται πολλές προυποθέσεις: οργάνωση, ελεγκτικοί μηχανισμοί, αξιοπιστία, φερέγγυα πρόσωπα και διαφάνεια στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Δεν θα πετάμε μια λέξη..akrat, "αποκέντρωση" ή "αμεσοδημοκρατία"
και καθαρίσαμε...

Το λύσαμε το θέμα της ισότητας, της διαφθοράς, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής πολιτικής;

Η μηχανιστική λογική και ο "χυδαίος υλισμός"
(όρος του διαλεχτικού υλισμού..)

..απογειώνεται και μας εξυψώνει στην φαντασιακή ατμόσφαιρα που μας καθιστά ακαταμάχητους :)

Suspect είπε...

καιρος ειναι, αρκετους δημοσιους υπαλληλους εχουμε

αθεόφοβος είπε...

Ο Σπίθας έθεσε πολύ σωστά το πρόβλημα με την παρακάτω φράση:

Απαιτούνται πολλές προυποθέσεις: οργάνωση, ελεγκτικοί μηχανισμοί, αξιοπιστία, φερέγγυα πρόσωπα και διαφάνεια στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Αν αυτά γινουν θα πετύχει,και εγώ είμαι από αυτούς που θέλουν να πετύχει.

ο δείμος του πολίτη είπε...

Σπίθα, δεν το περίμενα να συμφωνήσουμε επί της αρχής. Ανέμενα τη διαφωνία σου, είναι η αλήθεια. Πάντως όπως υπογραμμίζει και ο αθεόφοβος σημασία έχει η διαφάνεια (καλύπτεπται σε σημαντικό βαθμό και για πρώτη φορά τόσο έντονα) και η επιλογή προσώπων. Δυσυτχώς, πολλοί είναι οι παράγοντες που οδηγούν σε κακές εκτιμήσεις (κομματικά κριτήρια, κακή εκτίμηση του κόσμου, στήριξη σε λεπτές ισορροπίες).

Ύποπτε, δεν είμαι και τόσο απόλυτος, αν και δεν έχεις άδικο. Έχω δει ότι μα καλύτερη οργάνωση και κατάλληλους χειρισμούς στο προσωπικό μπορούν να επτιευχθούν πολλά. Και ας πέσει και καμία καμπάνα, καμία τιμωρία σε όποιον δεν κάνει τη δουλειά του.

ΣΠΙΘΑΣ είπε...

Δείμο, ήμουν εξ αρχής υπερ μιας νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αφού ήταν αναγκαία,
Τα είχαμε ξαναπεί και είχαμε διαφωνήσει σε ορισμένα θέματα.

Δεν είμαι υπέρμαχος (το γνωρίζεις) σε μια κριτική για την κριτική και μόνο.

Στο ποστ σου, επισημαίνεις τα σημεία που είχα ενστάσεις και επιφυλάξεις,

Από την στιγμή που τα αναφέρεις - πολύ καλά κάνεις - δεν βλέπω το λόγο που θα διαφωνήσω.

Το κείμενο είναι πολύ καλό και στέκεται κριτικά, μεν, σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά με εποικοδομητικό τρόπο, αφετέρου.

Είμαι υπερ:
1) της γνώσης και της ενημέρωσης για τα θέματα που μας αφορούν άμεσα

2) υπερ των συγκεκριμένων προτάσεων και
3) υπερ της επισήμανσης των σημείων που απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό, διαφάνεια και όχι "κερκόπορτες"..

Αυτά τα έχεις επισημάνει και με πολύ αναλυτικό τρόπο.

Η στείρα και μίζερη κριτική δεν είναι της αρεσκείας μου..

Εξηγούμαι, και αναφέρω τα σημεία που έχεις επισημάνει...
για να να είμαι σαφής.

ΣΠΙΘΑΣ είπε...

1) Δείμος είπε:
" Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός πως ο κρατικός συγκεντρωτικός έλεγχος διατηρείται και πάλι με την επωνυμία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας με επικεφαλής τον Ελεγκτή Νομιμότητας και μάλιστα με πενταετή θητεία.

Έτσι, κρίνεται

**βάσιμος ο φόβος των αυτοδιοικητικών για υπερφαλλαγισμό των τοπικών αρχών από το Κράτος και επί της ουσίας περιορισμό της αυτοδιοικητικής πρωτοβουλίας και πολιτικής δράσης.

**Ειδικά μάλιστα που ο Ελεγκτής θα είναι μετακλητός, ορισμένος από τον εκάστοτε Υπουργό."


- Σπίθας..

Πολύ σωστός, Δείμο, το είχα επισημάνει και παλαιότερα, είναι ένα θέμα που χρειάζεται προσοχή..

Εδώ βάζω τα πρόσωπα και την ζυγαριά μου.

Αν δεν υπήρχε μια κεντρική εποπτεία, τότε, ποιός με διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρχει διασπάθιση του δημόσιου χρήματος απο τους εκάστοτε τοπάρχες;

Αν το κάνει για να ελέγχει και να ποδηγετεί, τότε, αυτό είναι λάθος.

Εδω η επιλογή των προσώπων θα παίξει σημαντικό ρόλο. Ας μην κρυβόμαστε, λοιπόν.
Τα φερέγγυα πρόσωπα είναι υπέυθυνα για την στρατηγική κατεύθυνση τΩΝ Ο.Τ.Α, με επικουρία των απαραίτητων μηχανισμών και των θεσμών ελέγχου.

Δεν νοείται ανεξέλεγκτοι τοπικοί άρχοντες, χωρίς έλεγχο, επιοκαλούμενοι την ψήφο που πήραν από την κοινωνία..

2) Δείμος είπε.

**Και βέβαια, μία τέτοια Μεταρρύθμιση δε θα επιτρεπόταν να εθελοτυφλεί μπροστά στα ολοένα διογκούμενα οικονομικά προβλήματα των ΟΤΑ.

Έτσι, το σχέδιο "Καλλικράτης" θέτει εκ νέου τις προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη δανειοδότηση των δήμων, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον περιπτώσεις υπερδανεισμένων Δήμων μέσα από την καθιέρωση αυστηρών ορίων και κριτηρίων.

Παράλληλα, δε, οι τελευταίοι εντάχθηκαν σε ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης.

**Ωστόσο, σημαντικές είναι και οι ενστάσεις που προκύπτουν, κάνοντας λόγο για απαλλαγή της πολιτείας από τις ευθύνες της απέναντι στους πολίτες, με τη μετακύλιση του κόστους κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών στην T.A. και μέσω αυτής στις πλάτες των πολιτών.."

- Σπίθας

Πολύ σωστή η παρατήρηση..

3) Δείμος είπε:
"Το προσωπικό θα μεταφερθεί αυτοδικαίως από τις Νομαρχίες.

Επειδή, όμως, αυτό είναι πολύ λιγότερο από τις συνολικές ανάγκες των δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος, μάλλον θα αναγκαστεί κάθε δήμος να προχωρήσει σε προκηρύξεις.

Δεδομένης όμως της οικονομικής πολιτικής και του παγώματος των προσλήψεων και της διανομής πόρων, τα προβλήματα θα είναι πολλά."

Γιατί να διαφωνήσω με το ποστ σου;

Αν οι κυβερνώντες έχουν πολιτική βούληση και οι δημότες σκεφτούν ποιόν θα ψηφίσουν και με τι κριτήρια...είναι άλλο θέμα.

Οι αποψεις που παραθέτεις στο ποστ είναι ακριβοδίκαιες, κατά την γνώμη μου και αρκετά μελετημένες..

ΣΠΙΘΑΣ είπε...

Εγώ το ποστ έκρινα, βέβαια και τις απόψεις του συντάκτη του.

Δεν ήρθα να σχολιάσω την κυβερνητική πολιτική και την κυβέρνηση.

Αν ήταν έτσι,. τότε πρέπει να σταματάει ο διάλογος μετά τις εκλογές και να μπαίνουμε στις στρούγκες ενός στείρου μικροκομματισμού.

Δεν θεωρώ κανέναν υπεράνω κριτικής, αλλά δεν θεωρώ και κανένα αμετακίνητο υπήκοο σε κανένα κόμμα.

Εννοείται ότι θεωρώ, ότι οι πολίτες είναι υποψιασμένοι και δεν είναι υπήκοοι και δεδομένοι σε κανένα κόμμα.

Με οπαδούς, δεν συζητώ, δεν υπάρχει
διάλογος και ενδιαφέρον, άλλωστε.

Υ.Γ.
Την αδρεναλίνη μας δεν την σκορπούμε ασκόπως και αναιτίως, μας χρειάζεται για αλλού και για χρήσιμους λόγους.

ο δείμος του πολίτη είπε...

Μου αρέσει πολύ, Σπίθα, η οπτική που δίνεις στον πολιτικό διάλογο και τη σημασία του.

Πάντως για το θέμα της αναγκαιότητας ενός κρατικού ελέγχου έχω να αντιτείνω την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών μέσα από ισχυρούς θεσμούς. Μόνο οι πολίτες και η δικαιοσύνη μπορούν να ελέγξουν τον πολιτικό βίο και τις όποιες επιλογές.

ΣΠΙΘΑΣ είπε...

Να το θέμα που το πήγα εκεί που ήθελα:)
Τόξερα, ότι θα έπεφτες στον "πειρασμό"!

Τώρα αρχίζει η ουσιαστική συζήτηση:)

Ποιό λαό Δείμο;
Ποιοί ψηφίζουν;

-Οι "τεμεπέληδες" δημόσιοι υπάλληλοι,
οι "κλέφτες" ελεύθεροι επαγγελματίες
( από τους 250.000 το 80% δηλώνει ετήσιο εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ,)

-οι γιατροί με τα "φακελάκια";
-Οι ταξιτζήδες με την διπλή κούρσα;
-Οι καθηγητές που δουλεύουν, 25 ώρες τον μήνα
- οι αγρότες με τις επιδοτήσεις "μαίμού";

Ουκ έστι τέλος ο κατάλογος, Δείμο.

Που το πάω, άραγε;

Γιατί να εμπιστεύομαι πολίτες που έχουν ελάχιστη συλλογική συνείδηση και πελατειακές σχέσεις μ'αυτό το άρρωστο σύστημα;

Φαίνεται σαν μια αντιδραστική απόψη, που θα κάνει τον Akrat, μπαρούτι:))

Καταλήγω, λοιπόν..
Και φυσικά συμφωνώ με αυτό που λες και είναι απολύτως το μυστικό κλειδί.!

Αλλά..
Θέλω αυτήν την περίοδο, σ'αυτές τις συνθήκες, σ'αυτήν την χώρα, μ'αυτούς τους πολίτες, την στρατηγική ευθύνη να την έχει η κυβέρνηση και οι επιτελάρχες.

Έτσι οι ευθύνες θα είναι συγκεκριμένες.
Απαραίτητη προυπόθεση οι ελεγκτικοί μηχανασμοί. όχι της πλάκας.

Ο κοινωνικός έλεγχος των πολιτών να είναι θεσμικός και να απευθύνεται, άμεσα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς για παρατυπίες των διορισμένων επιτελαρχών.

Πρόσεξε το λεπτό σημείο, Δείμο.
Αν είναι αιρετός, ο επιτελάρχης, τότε θα αρχίσουν τα κομματικά αλισβερίσια και δεν θα γίνει τίποτα.

όσοι λοιπόν έιμαστε, ντόμπροι κια ειλικρινείς και πιστεύουμε στους πολίτες τότε οι πολίτες δεν θα έχουν κανένα εμπόδιο να απιτούν θεσμικά την απαραίτητη διαφάνεια και να ελέγχουν χωρίς αναστολές ( τοπικίστικοι λόγοι, κομματικοί λόγοι) τους κρατικούς επίορκους λειτουργούς.

Αυτές είναι θέσεις ευθύνης.
Τα άλλα τα πλήρη αμεσοδημοκρατικά, τα γνωρίζω πολύ καλά που θα οδηγήσουν με την σημερινή μορφή των κομμάτων..

Αναμένω σκλήρές κριτικές:))

ΣΠΙΘΑΣ είπε...

Μιλάω πάνω στα δικά σου λόγια, Δείμο..
"Ωστόσο, σημαντικές είναι και οι ενστάσεις που προκύπτουν, κάνοντας λόγο για

**απαλλαγή της πολιτείας από τις ευθύνες της απέναντι στους πολίτες, με τη μετακύλιση του κόστους κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών στην T.A. και μέσω αυτής στις πλάτες των πολιτών, είτε μέσα από παλιές και νέες μορφές φορολογίας είτε μέσα από εισβολή του κεφαλαίου και σ' αυτούς τους τομείς και την πλήρη εμπορευματοποίησή τους."

Σπίθας
Κατάλαβες που το πάω.;
Η κυβέρνηση εκλέχτηκε από τον λαό.
Η κυβέρνηση δεν θα αποφεύγει συνεχώς τις ευθύνες δια της πλαγίας οδού.

Αλλά η αριστερά, δεν παίζει σωστά το ρόλο της προγραμματικής αντιπολίτευσης.

ΣΠΙΘΑΣ είπε...

Η κυβέρνηση θα αναλάβει τις ευθύνες της και η κοινωνία των πολιτών θα επιμένει στην καθιεώρηση θεσμικών μηχανισμών κοινωνικού ελέγχου, όπως είπες !

Ο καθένας στην θέση του και με πλήρη γνώση των ευθυνών των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων.

Αλλιώς οι ευθύνες θα διαχέονται και θα είμαστε, ταυτόχρονα, υπεύθυνοι και ανεύθυνοι,
Γνωστές ερμαφρόδιτες καταστάσεις.

Δεν θάχει κανείς πολιτική ευθύνη, παρά μόνο ο κυρίαρχος ευνουχισμένος λαός, που πάλι θα πληρώσει την νύφη.

Που διαφωνείς, Δείμο;
Έχω θέσει κατ'επανάληψη το θέμα της λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών και τον κοινωνικό έλεγχο, προς τους ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ αρμοδίους που έχουν όμως οριοθετημένες ευθύνες.

akrat είπε...

όχι βρε δήμο....

δεν ήταν καλύτερα που έβγαζαν μόνο πιστοποιητικά από τα κιτάπια τους...


αλλά κάνανε και καμμιά λαμογιά μικρούλα .... ΤΟΥΣ ΕΚΡΑΖΕ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ παίρναν την μισή πίσω....

συνεχίζονταν η ζωή στο τίποτα... ζούσε και κανένα χωριό...

λαμογιές μικρού βεληνεκούς...
φτωχομπινεδιάρηκα πράγματα...

τώρα με τον Καλλικράτη ώρε μάνα μουυυυυυυυ

βαι βαι.....

ωρε μανούλα κονόμαααααα


δες τον κο δήμαρχο Αθηνών...

πόσο του κόστισε το ίντερνετ????

πόσο το ένα πόσο το άλλο????


βρε όπου δει χρήμα το καθεστώς... ΠΑΣΟΚ ΝΔ και πίσω κολαούζοι κάτι απίστευτοι πολύχρωμοι του Σ.....Α και του ΛΑΟΣ.... ωχ παναγιά μου κονόμααααααααααα

αφού σκέπτομαι ότι ήρθε η ώρα μου για καμμιά κονόμα ...

ΣΠΙΘΑΣ είπε...

Την κατανόσή σου, Δείμο για την κατάχρηση του χώρου..αλλά βλέπεις ότι πριν αλέκτωρ λαλήσει, ο λαϊκισμός που έλεγα, ζει και βασιλεύει.

Η Καστοριά (λόγω Πετσάλνικου) θέλει ειδική μεταχείριση..επίσης.

"Αλλες πάλι εκκρεμότητες οφείλονται στις πιέσεις βουλευτών και τοπικών παραγόντων από όλους τους πολιτικούς χώρους, αλλά κυρίως από το κυβερνών κόμμα, οι οποίοι επιχειρούν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα υπέρ της περιοχής που θεωρείται ότι βρίσκεται στη σφαίρα επιρροής τους..
.....

Εκτός από τις πιέσεις των τοπικών παραγόντων, μένει ακόμα να επιλυθούν και αρκετά τοπικά προβλήματα δήμων που λόγω έντονου τοπικισμού έχουν αναπτύξει αντιπαλότητες με άλλους όμορους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνενωθούν, όπως επίσης και θέματα πολύ μεγάλων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων."

Σπίθας
Όταν λοιπον, μιλάμε για αποκέντρωση και αμεσοδημοκρατία, αυτό που βλέπουμε είναι τοπικίστικες διαμάχες και ρουσφετολόγια..

Ε, τι να συζητήσουμε, πια σ'αυτήν χώρα και να μην το φέρουμε στα μίζερα μέτρα μας.
Είμαστε γενικώς και χωρίς εξαιρέσεις απαράδεκτοι.!

Απογοήτευση,
ο καθένας την πάρτη του και όπως του κατέβει. Μια κοινωνία χωρίς έρμα.

Κάνω λάθος; Πείτε μου, σας παρακαλώ,

γιατί εγώ το μόνο που βλέπω γύρω μου είναι ένα αλαλούμ και πολλές άμορφες κοινωνικές ομάδες να βγάζουν άναρθρες κραυγές.
Λάθος κάνω;

Akrat..αυτά καλέ μου άνθρωπε είναι διαπιστώσεις, κοινές και εύκολες..

Παρακάτω, τι θα γίνει, μου λες;
Τι προτείνεις ρε φίλε;

Εγώ δεν έχω τίποτα να προτείνω πλέον..
Αλλά να επαναλαμβάνω αυτά που λες είναι μια μανιέρα με κενό περιεχόμενο.

Αμπελοκουβέντες του καφενέ..

ΣΠΙΘΑΣ είπε...

Ακρατούλη, είσαι το υπόδειγμα του έλληνα.

"Εγώ δεν φταίω κύριε..!
Αυτοί, αυτοί, φταίνε, εγώ ήμουν εκεί παραδίπλα κι'βοσκα τα πρόβατα"!!!

ο δείμος του πολίτη είπε...

Σπίθα, γνωρίζεις πολύ καλά πως όταν μιλάω για συμμετοχή δεν αναφέρομαι στις εκλογικές διαδικασίες. Αναφέρομαι σε λαϊκές συνελεύσεις, σε πρωτοβουλίες πολιτών και δημοτικές παρατάξεις ανοιχτές σε όλους. Τα έχουμε πει τούτα και στις ομόκεντρες διαδρομές και εδώ μέσα (βλ. σχετικά άρθρα: κινηματική και συμμετοχική δημοκρατία Ι και ΙΙ, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για διαφάνεια, ενημέρωση και ψυχαγωγία των πολιτών και Δημοτικές λαϊκές και τοπικές συνελεύσεις).

Έχει αποδειχθεί ότι όταν ο λαός συμμετέχει και παρακολουθεί στενά κι ενημερώνεται δεν υπάρχουν περιθώρια διαφθοράς και ρουσφετολογικού λαϊκισμού.

Ο φόβος μου είναι για τους μηχανισμούς ελέγχου είναι μήπως φτάσουν στο ανώτατο σημείο υπερφαλαγγισμού κάθε τοπικής πρωτοβουλίας. Ήδη σήμερα τα όρια είναι τόσα αυστηρά ώστε επί της ουσίας δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια πρωτοβουλιών.

Πάντως, το λαϊκισμό το είδα κι έφριξα. Μα ο λαϊκισμός βολεύει και πουλάει. Ευτυχώς, ο Ραγκούσης είναι αυτοδιοικητικός και τα γνωρίζει καλά αυτά.

akrat, δε διαφωνώ σε αυτά. Αλλά στα χωριά που δε γίνονταν λαμογιές, δεν υπήρχε ούτε πρόνοια δημοτική, ούτε κοινωνική πολιτική ασκούνταν ούτε τίποτα.

ΣΠΙΘΑΣ είπε...

Να μοιράσουμε τις αρμοδιότητές μας, Δείμο.

Εσύ ασχολήσου με τον Καλλικράτη,(το κατέχεις το θέμα)

Εγώ θα αναλάβω τα χωριά, τον Πετσάλνικο και τον Akrat.

Θάχω πιο πολλούς μπελάδες, αλλά τέσπα..

Unknown είπε...

«Έχει αποδειχθεί ότι όταν ο λαός συμμετέχει και παρακολουθεί στενά κι ενημερώνεται δεν υπάρχουν περιθώρια διαφθοράς και ρουσφετολογικού λαϊκισμού.»

Δείμε θυμάσαι τα περιβόητα «συνοικιακά συμβούλια» που είχε θεσμοθετήσει το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του '80; Τι σε κάνει αν πιστεύεις ότι οι ανάλογοι θεσμοί του «Καλλικράτη» δεν θα πάνε το ίδιο άπατοι; Και πώς μπορεί ανα υπάρχει ενεργός συμμετοχή του πολίτη σε Δήμους τόσο υδροκέφαλους σαν πχ. τον νέο Δήμο Κερκύρας ή τον νέο Δήμο Ρόδου; Πόσο «τοπική» μπορεί να είναι η αυτοδιοίκηση όταν η μέση έκταση ενός Καλλικράτειου Δήμου είναι τα 410 km² (ολόκληρη η Μάλτα είναι μικρότερη);

ο δείμος του πολίτη είπε...

Vrennus, διαφωνώ ως προς τη σημασία της έκτασης. Από τη στιγμή που θα υπάρχουν τοπικά συμβούλια, δημοκρατία θα υπάρχει. Και αν ένας Δήμαρχος λειτουργεί αντιδημοκρατικά, τότε η ευθύνη δεν είναι του συστήματος, αλλά των πολιτών που δεν τον πιέζουν και της παράταξής του.

ShareThis