Διαβούλευση για το μέντορα νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού

Προ ημερών ζητήθηκε από ένα πολύ καλό φίλο να πάρω μέρος στη διαβούλευση για το νέο θεσμό του Μέντορα. Μόλις λοιπόν βρήκα το χρόνο ασχολήθηκα και με τούτο (αν και παλαιότερα είχα γράψει σχετικά με το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών). 
Βλέπετε από την αρχή η λογική της διαβούλευσης με βρήκε απολύτως σύμφωνο, παρά τις όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται, δεδομένου ότι μία κυβερνητική πρόταση δεν θα αλλάξει ως προς τις πολιτικές αρχές, αλλά μπορεί να βελτιωθεί μέσα από τη συμμετοχή και τις προτάσεις. Έτσι, λοιπόν, στις ερωτήσεις που τίθενται από το Υπουργείο στο κείμενο διαβούλευσης απάντησα ως εξής:

Κατά τη γνώμη σας ποιοι είναι οι λόγοι που συνθέτουν την αναγκαιότητα του θεσμού του μέντορα; Σε κάθε άλλη περίπτωση διατυπώστε τις σχετικές θέσεις και απόψεις σας.
Ο θεσμός του μέντορα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός. Για πρώτη φορά ένας επιμορφωμένος παλιός εκπαιδευτικός θεσμικά και υπεύθυνα θα βοηθά και θα στηρίζει το νεοπροσληφθέντα καθηγητή. Μέχρι σήμερα πάντα κάποιος έχει αυτό το ρόλο, αλλά ποτέ υπεύθυνα. Πάντα ο κάποιος αφήνει την ευθύνη αποκλειστικά στο νεοδιόριστο εκπαιδευτικό. Ο μέντορας και η αξιολόγηση των εκπ/κών -αν είναι αξιοκρατικοί- θα προστατεύσει και τα παιδιά και το σύστημα από κακούς χειρισμούς και ατομικούς πειραματισμούς νεοδιορισμένων εκπ/κών. Πολλάκις έχουν εργαστεί ακατάρτιστοι παιδαγωγικά στις ελληνικές τάξεις, χωρίς οργανωμένη βοήθεια ή άλλη παράλληλη στήριξη.
Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα καθήκοντα, η διάρκεια και γενικότερα το περιεχόμενο της μεντορικής σχέσης;
Ο μέντορας πρέπει να είναι έμπειρος στην εκπαιδευτική πράξη, καταρτισμένος στην παιδαγωγική και τη διδακτική. Η μεντορική σχέση πρέπει να είναι συνεχής (κι όχι σχέση σχολικού συμβούλου-εκπαιδευτικού). Ο μέντορας όμως δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στην αίθουσα διδασκαλίας.
Η αξιολόγηση του νεοδιοριζόμενου θα γίνεται συνεργασία του μέντορα, του διευθυντή του σχολείου και του προϊσταμένου γραφείου (για να αποφεύγονται σχέσεις εξάρτησης ή δοσοληψίας). Κριτήρια της αξιολόγησης δεν μπορούν να είναι ούτε οι μαθητικές επιδόσεις ούτε η κοινωνική δράση του εκπαιδευτικού. Κριτήριο μπορούν να αποτελέσουν οι πρωτοβουλίες του δασκάλου, η χρήση νέων μέσων διδασκαλίας και μέσα από ειδικό ανώνυμο ερωτηματολόγιο -σε ανύποπτο χρόνο (κρυφό από το δάσκαλο)- η άποψη των μαθητών και του συλλόγου γονέων.
Ποιους θεωρείτε ως βασικούς στόχους την επίτευξη των οποίων θα πρέπει να επιδιώκει ο θεσμός του μέντορα του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού;
Ο θεσμός του μέντορα πρέπει να στοχεύσει στην ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προβλήματα που πιθανώς θα ανακύψουν κατά τη διδακτική προσέγγιση. Η παιδαγωγική κατάρτιση του νεοδιοριζόμενου πρέπει να θεωρείται δεδομένη (ειδικά μετά τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ). Έτσι, η βαρύτητα πρέπει να δίνεται σε πιθανές δυσκολίες (ανήσυχη τάξη, στήριξη αδύναμων μαθητών κτλ). Στόχος επίσης του θεσμού οφείλει να είναι η ενημέρωση του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού απέναντι σε υπηρεσιακά ζητήματα (γραφειοκρατικής κι όχι μόνο φύσης).
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πιο σημαντικά κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών ως υποψηφίων μεντόρων;
Ένας εκπαιδευτικός για να επιλέξει μία τέτοια ιδιότητα θα πρέπει να επιθυμεί να μεταφέρει τη διδακτική του εμπειρία σε ενήλικες. Αυτό μπορεί να επέλθει μόνο με την αναγνώριση του συγγραφικού έργου και της κατάρτισης που μπορεί το άτομο να απέκτησε. Μία αναγνώριση τόσο σε υπηρεσιακό επίπεδο (ανώτερη βαθμίδα) όσο και σε μισθολογικό επίπεδο (επίδομα κατάρτισης). Επί της ουσίας ο μέντορας θεσμικά πρέπει θα είναι ισότιμος στην υπηρεσιακή ιεραρχία με ένα διευθυντή σχολείου και μία θέση κατώτερος ενός σχολικού συμβούλου (ο οποίος θα έχει υπό την εποπτεία του μέντορες και διευθυντές, αναβαθμίζοντας το ρόλο του θεσμού). Έτσι, δίνεται η ευκαιρία σε δασκάλους που δε θέλουν -για υπηρεσιακούς λόγους ή δεν αξιολογήθηκαν αναλόγως- να γίνουν διευθυντές να στραφούν προς το θεσμό του μέντορα.

14 έκριναν :

αθεόφοβος είπε...

Κριτήρια της αξιολόγησης δεν μπορούν να είναι ούτε οι μαθητικές επιδόσεις

Δηλαδή ο μέντορας θα τον θεωρεί εξαιρετικό και οι μαθητές του θα είναι πάτοι!

ο δείμος του πολίτη είπε...

Αθεόφοβε, σε ένα χωριό που οι μαθητές δε θα έχουν καμία οικογενειακή μόρφωση ή βοήθεια από γονείς, θα είναι πάτοι. Θα φταίει όμως ο νεοδιοριζόμενος; Γιατί να μη φταίει ο ίδιος ο μέντορας; Αλλιώς θα αρχίσει κάθε εκπαιδευτικός να βάζει υψηλούς βαθμούς ή να βάζει εύκολα θέματα στις εξετάσεις προκειμένου να αξιολογείται αρκούντως θετικά.

Η Παιδαγωγική και η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης έχει ξεκάθαρες απόψεις για τα αίτια των χαμηλών σχολικών επιδόσεων. Αν όμως η αξιολόγησή του (είμαι υπέρ της αξιολόγησης) γίνεται από δύο υπεύθυνους και τους μαθητές, τότε θα είναι αντικειμενικότερο το αποτέλεσμα. Και μη νομίζεις ότι οι μαθητές είναι εύκολοι κριτές...

Ανώνυμος είπε...

Δείμε, επειδή προέρχομαι από οικογένεια εκπαιδευτικών και γνωρίζοντας λίγο πολύ πράγματα και καταστάσεις, νομίζω ότι αυτός ο θεσμός είναι καταδικασμένος είτε να αποτύχει είτε απλώς να μην εφαρμοστεί στην πράξη ποτέ. Συζητώντας με δασκάλους, θλίβομαι από την, επέτρεψέ μου το βαρύ χαρακτηρισμό, αμορφωσιά τους. Προς θεού δεν είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν δάσκαλοι φωτισμένοι κι άξιοι να λέγονται δάσκαλοι. Ένα κομμάτι τους όμως, όταν τους ρωτάς πότε διάβασαν ένα βιβλίο και σου απαντάνε πριν 10 ή 20 χρόνια, όταν τους ρωτάς πότε παρακολούθησαν ένα σεμινάριο και σου απαντάνε «δεν έχω εγώ ανάγκη από σεμινάρια», όταν τους λες αν και πότε ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στο επάγγελμά τους και απαντάνε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο, τότε συμπεραίνεις εύλογα ότι δεν είναι δυνατόν να αναλάβουν και το ρόλο του μέντορα. Δεν είμαι απόλυτος και βεβαίως δε βάζω στο ίδιο τσουβάλι όλους τους εκπαιδευτικούς, αλλά πρώτα πρέπει να διαχωριστεί η ήρα από το στάρι και μετά να επιλεγούν αυτοί που θα αναλάβουν να γίνουν μέντορες των νεοδιοριζόμενων. Κλείνω με την ευχή, αυτός ο τόπος επιτέλους να αποκτήσει την παιδεία που του αξίζει…

ο δείμος του πολίτη είπε...

Τελευταίε, δε θα διαφωνήσω μαζί σου. Ωστόσο, όταν δημιουργηθούν τα κατάλληλα κίνητρα θα δούμε αν υπάρχουν άτομα που θα κινηθούν σε τούτη την κατεύθυνση. Και ειδικά η δευτεροβάθμια εκπαίδευση το έχει μεγάλη ανάγκη. Εκεί είναι το αντίθετο από την πρωτοβάθμια, βλέπεις. Έχουν μηδενική παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση, ενώ είναι σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό γνώστες της επιστήμης τους.

Γνωρίζω ανθρώπους που έχουν χάσει κάθε παιδαγωγική αντίληψη για τα πράγματα, που ξέχασαν τα βιβλία τους. Γνωρίζω και ανθρώπους που κάθε μέρα είναι μέσα σε περιοδικά και βιβλία και αναζητούν διακαώς κάποια ημερίδα ή σεμινάριο προκειμένου να παρακολουθήσουν.

Caesar είπε...

Δεν γνωρίζω το θεσμό του "Μέντορα" αλλά στην πράξη κρίνονται & αξιολογούνται όλα. Από την άλλη δεν νομίζω να είναι κανείς ικανοποιημένος, δάσκαλος & μαθητής, από το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης

Ανώνυμος είπε...

!!!! Μας κόβουν τους μισθούς , μας έχουν κάνει λάστιχο , οι μόνες βιβλιοθήκες στα δημόσια σχολεία άξιες σχολιασμού περιέχουν σαβούρα των εκδοτικών οίκων, τρελοί υπουργοί αρπακτικά πρωθούνε gadegts κάθε χρόνο ανάλογα με τα τρέχοντα συμφέροντα τους , 200.000 χιλιάδες και καθηγητές είναι στην παραπαιδεία και ποντάρουν στην απαξίωση του δημόσιου σχολείου και κάποιοι ασχολούνται με μέντορες. Πιθανών οι ίδιοι που εντόπισαν το πρόβλημα της οικονομίας μας το καλοκαίρι στους φορτηγατζήδες!! Αν αγαπητέ μου γίνεις μέντορας πές μου να έρθω να ανάψω μια λαμπάδα στο πνευματικό νεκροταφείο της γειτονιάς σου για τους συναδέλφους που θα αναλάβεις!!

ο δείμος του πολίτη είπε...

Καίσαρα, αυτό που λες είναι απολύτως βέβαιο. Το θέμα είναι αν οι όποιες μεταρρυθμίσεις θα είναι προς θετική κατεύθυνση ή όχι.

Ανώνυμε, δεν ξέρω ποιο οικονομικό πρόβλημα αντιμετώπισαν στους φορτηγατζήδες, αλλά τίθεμαι υπέρ της άρσης των κλειστών επαγγελμάτων και του σχετικού μονοπωλίου.

Από την άλλη επειδή απλά έτυχε να περάσεις από το ιστολόγιό μου, ρίξε μια ματιά και στις υπόλοιπες προτάσεις και θέσεις μου και μετά τοποθετείσαι.

Ανώνυμος είπε...

Παράξενοι καιροί. Κοτζάμ πρωθυπουργός και κόμμα δεν στηρίζεται από το 80% του λαού και μας λέει ότι πήρε το μήνυμα στήριξης!. Ίσως και εσείς νομίζετε ότι το μήνυμα της εκπαιδευτικής κοινότητας αυτήν την περίοδο είναι ότι του λείπει ο μέντορας!

Ας επαναδιατυπώσω μηπως πάρετε το μήνυμα. Οι εγκέφαλοι της συντριπτικής πλειοψηφίας της νεολαίας έχουν γεμίσει ΣΚΑΤΑ από τα ΜΜΕ (εδώ και 21 χρόνια) που ελέγχει η ξενόδουλη οικονομική ολιγαρχία (ψυχαρης,βαρδινογγιανης,μπομπολας,κυριακού και δεν συμμαζεύεται), το πολιτικό σύστημα είναι πλήρως διεφθαρμένο και απαξιωμένο(αυτοί που θα νομοθετήσουν για τον μέντορα) , η ανεργία που καλπάζει και οι κλειστές πύλες του δημοσίου θα απαξιώσουν ακόμα περισσότερο το δημόσιο σχολείο .
Μέσα στο σκηνικό αυτό η ενασχόληση με μέντορες μου θυμίζει πολυτέλεια και αποπνέει στρουθοκαμιλισμό και ελιτισμό.

thinks είπε...

Αγαπητέ Δήμο, αν και θεωρητικά συμφωνώ, στην επιφάνεια, με τις απαντήσεις σου στις ερωτήσεις και τα σχόλια, οπωσδήποτε η θεωρία και η πράξη συχνά απέχουν πολύ, και, αφού δευτερολογήσω το πρώτο σχόλιο, του Αθεόφοβου, είμαι αναγκασμένος να πω ότι από πρακτικής απόψεως συμφωνώ με τον Τελευταίο, ιδίως το πρώτο του σχόλιο.

- Χρειάζεται ένας "άλφα" αριθμός μεντόρων. Άρα τα κριτήρια αποδοχής κάποιου ως μέντορα, πρέπει να αποσκοπούν στη συμπλήρωση του αριθμού, όχι στο ύψος του μέτρου και σταθμού της διαλογής.

- Από την ανθρώπινη φύση, ο τρόπος με τον οποίον κάποιος (πχ., ένας μέντορας) διδάσκει είναι απόλυτα προσωπικός βασισμένος στον χαρακτήρα, ιδέες και στυλ του διδάσκοντος, όπως το ίδιο και ο τρόπος με τον οποίον ακούει και μαθαίνει ο διδασκόμενος, συν την δυναμική της σχέσης των δύο χαρακτήρων. Άρα, κατά την γνώμη μου, οποιαδήποτε σιδηροδρόμηση των μεθόδων, κριτηρίων κλπ., θα έχει αποτέλεσμα ευνουχισμού της διαδικασίας.

- Οποιοσδήποτε τέτοιος θεσμός χωρίς την εισαγωγή, στην επίβλεψη του θεσμού, κάποιας γωνίας αντιμετώπισης των επιδόσεων των μαθητών του νέου δασκάλου, είναι άστοχος και μόνο για να τα λέμε μεταξύ μας εμείς οι μεγάλοι και να χτυπάμε ο ένας τον άλλο στην πλάτη φιλικά.

Τελικά, πιστεύω, ωραίος ο θεσμός, αλλά, όπως λες και εσύ σε μία από τις απαντήσεις σου, υπάρχει ήδη ανεπίσημα από φυσική εξέλιξη...

αστυάνακτας είπε...

είσαι σύμφωνος με το θεσμό του Μέντορα;
Τι παραδεχόμαστε δηλαδή ...ότι οι φοιτητές δεν σπουδάζουν σωστά, οι καθηγητές τους δε διδάσκουν σωστά ...και οι μέντορες ποιοι θα είναι ποιος θα τους ορίζει;
¨οταν το εκπαιδευτικό σύστημα δε μπορεί να αναλάμβάνει τις ευθύνες του...τις τεμαχίζει και τις μοιράζει σε άλλους για να διαχέονται τα πράγματα...
Το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης είναι ένα μηδενικό και αν υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία ή μάλλον θα έλεγα διαπιστώσεις ακυρώνονται με την λειψή χρηματοδότηση...
Στα είχα πει και με τη Μπατζελή παλιά και τώρα η Μπατζελή (ακολουθουν οι Πάγκαλος...αδιανόητος Λοβέρδος κι ο Γιωργάκης)δεν υπάρχει....σε λίγο δε θα υπάρχουν και εκείνα που με αίμα κατέκτησαν οι καθγητές από το Ν.815 και μετά..σκόνη όλα...και όποιος είναι σύμφωνος μ΄αυτά θα πρέπει να απολογηθεί σύντομα...

ο δείμος του πολίτη είπε...

Ανώνυμε, επαναλαμβάνω ότι επιλέγεις να μη διαβάζεις τις θέσεις που έχω κατά καιρούς εκφράσει στο ιστολόγιο αυτό... Αν εσύ βλέποντας μέσα στο όλο πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα επιλέγεις να απαξιώνεις κάθε μικρότατο βηματάκι, είναι δικό σου πρόβλημα, αλλά απέχει πολύ από την κρίση...

thniks, δε διαφωνώ ότι χρειάζονται αρκετοί μέντορες. Δεν είναι θέμα λίγων (5-10) ανθρώπων, σίγουρα. Ο τρόπος διδασκαλίας δεν είναι εντελώς προσωπικός. Μπορεί να υπαχθεί σε κανόνες συμπεριφοράς και επιστημονικές απόψεις και κανόνες. Αν ήταν προσωπικός θα δέρναμε ακόμα και ήμασταν στο ΙΘ΄ αιώνα.

Και φυσικά συμφωνώ ότι αν όλη η μεταρρύθμιση για το "νέο σχολείο" στηριχτεί μόνο στο μέντορα ή αν ο νέος θεσμός μείνει αποσπασματική παρέμβαση, τότε δε θα έχει επιτευχθεί τίποτα απολύτως.

ο δείμος του πολίτη είπε...

Αστυάνακτα, καιρό είχα να σε δω. Είμαι υπέρ του μεντορικού θεσμού. Πράγματι δε θεωρώ ότι οι φοιτητές που οδηγούνται στην εκπαίδευση -πλην των δασκάλων και νηπιαγωγών- γνωρίζουν τίποτα από Παιδαγωγική και Διδακτική. Συγνώμη που είμαι αφοριστικός, αλλά όταν τα παιδαγωγικά αντικείμενα στη Σχολή είναι 1 ή δύο, τότε δεν υπάρχει καμία ικανότητα.

Το εκπαιδευτικό σύστημα πάσχει σε πολλά σημεία, ποιος διαφωνεί. Και εγώ είμαι αυτός που τα τονίζει κάθε τόσο γιατί τουλάχιστον τα βιώνω από μέσα. Ο μέντορας δε θα επιλύσει τα εκπαιδευτικά προβλήματα. Θα βοηθήσει όμως ένα μέρος ατόμων που θέλουν να μετεκπαιδευτούν και να μεταφέρουν εμπειρίες και ικανότητες σε νεώτερους. Θα βοηθήσει πρωτίστως τους νεώτερους να προσαρμοστούν στον εκπαιδευτικό χώρο.

Όπως έγραψα και παλαιότερα κάποιος άλλος ούτως ή άλλως θα ενημερώσει και θα βοηθήσει το νεοδιορισμένο. Μόνο που θα είναι ανεύθυνος και ανεκπαίδευτος, στηριζόμενος μόνο στην προσωπική του εμπειρία.

αστυάνακτας είπε...

Καλησπέρα...Οντως είσαι αφοριστικός...και θα έλεγα ιδιαίτερα μεροληπτικός(μόνο οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί λες...δηλαδή για παράδειγμα αυτοί που τελειώνουν το παιδαγωγικό της Φιλοσοφικής;)
Σε ρώτησα κάτι..ποιος θα είναι ο Μέντορας...με ποιο τρόπο θα επιλέγεται;
Μήπως κάποιοι το βρίσκουν ως ευκαιρία για να καταλάβουν μια θεσμική θέση; Να το παίξουν Θεμομέντορες;
Γιατί πρέπει να μεταφερθεί η ουσία της εκπαίδευτικής δουλειάς μετά το πανεπιστήμιο...δηλαδή δε μπορούν να προστεθούν μαθήματα παιδαγωγικής γι αυτούς που θέλουν να μπουν στις τάξεις,εν είδει κατεύθυνσης στο τελευταίο έτος; Γιατί θα πρέπει να αξιολογούνται με αυτό το γελοίο τρόπο νέοι ανθρωποι που γνωρίζουν πολλά (ναι δεν έχουν πείρα)από ανθρώπους που δεν αξιολογήθηκαν ποτέ με τον ίδιο τρόπο που οι ίδιοι θα είναι φορείς του.

θα επανέλθω...

ο δείμος του πολίτη είπε...

Αστυάνακτα, μάλλον δεν κατάλαβες το πνεύμα μου. Η Φιλοσοφική έχει Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Αλλά είναι εντελώς μακριά από την παιδαγωγική πράξη (αλλά ακόμα και αν διαφωνείς μαζί μου απλά περιορίζεις σε ένα Τμήμα την παιδαγωγική κατάρτιση μιας ολόκληρης σχολής και όλων των εκπαιδευτικών της β/βάθμιας).

Όσον φορά τα κριτήρια τα έθεσε στη διαβούλευση (κοίτα τι γράφω σχετικά στην ανάρτησή μου). Και ποιος είπε ότι οι νεοδιοριζόμενι θα διαβάσουν εκτός πανεπιστημίου; Μόνο ο μέντορας.

Αγαπητέ, νομίζω ότι συγχέεις καταστάσεις. Κανείς δεν επιβαρύνει φοιτητές. Κατάρτιση προτείνω για τον μέντορα -ως κριτήριο επιλογής του, και αν θέλει. αλλιώς ας μείνει να διδάσκει μαθητές, όπως και προσλήφθηκε να κάνει.

Και γιατί είναι κακό να μελετάει κάποιος θεσμικά μετά τη Σχολή του; Δηλαδή εγώ που είμαι Ms και πάω για δεύτερο πτυχίο είμαι τόσο ...;

ShareThis